BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım ve Geçerlilik

Amaç

Madde 1 – Koruluk Evleri sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır.

Kapsam ve Geçerlilik

Madde 2 – Bu yönetmelik, Koruluk Evleri sakinlerinin tamamı için geçerlidir. Site dâhilindeki, Kiralanmış veya lisanslanmış olarak kullanılan tüm ortak alanlar, taşınabilir ve taşınamaz tüm demirbaşlar da bu yönetmelik kapsamındadır. Bu yönetmelik, Koruluk Evleri sakini olmayan ve Sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görev İle site içinde görevli bulunan üçüncü kişiler dâhil olmak üzere site içinde bulunan tüm kişiler için geçerlidir.

Hazırlama ve Güncelleştirme

Madde 3 – Yönetmeliğin hazırlanması ve güncelleştirilmesinden, Koruluk Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorumludur.

Uygulama

Madde 4 – Yönetmeliğin uygulanmasından, kapsama dâhil olan tüm kişiler ve taraflar sorumludur. Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması halinde yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hüküm ve Uyulacak Esaslar

Site sakinleri bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak ve bu yönetmeliğe aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır. Bu yönetmelik içinde ifade edilmeyen Konular hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetim Planı hükümleri esas alınır.

Çöplerin bertaraf edilmesi

Madde 5 – Evsel atıkların çevreyi kirletmemesi ve koku salmaması için, ağızları düğümlenerek kapatılmış ve sağlam poşetler içine konulmuş şekilde daireden çıkarılacak ve site dışındaki çöp konteynırlarına bırakılacaktır.
Madde 6 – Daire içinde yapılan imalat ve temizliklerden kalan moloz ve hacimli atıkların alan dışına çıkartılmasından daire sahipleri sorumludur.
Madde 7– Siteyi çevreleyen duvarın kenarına hiçbir suretle çöp, kağıt, kutu vb. atıklar bırakılmayacaktır.

Sitenin Genel Görünüm ve Düzeni

Madde 8 – Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla orijinal dış görünümü bozacak şekilde balkonlarda buzdolabı, tel dolabı, dolap,vitrin, vs. eşya gibi yüksekliği balkon seviyesinin üzerine çıkan eşya bulundurulamaz, iç yada dış yüzey duvarlarına raf, dolap veya klima komprosörü monte edilemez.
Madde 9 – Site bütünlüğünün ve görüntüsünün bozulmaması maksadıyla dairelerin dış boyalarının Belirli periyotlarla yenilenmesi hususunda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararı esastır. Hiçbir site Sakini balkon demirlerini baksa bir renge boyatamaz ve seklini değiştiremez.
Madde 10 – Blokların her türlü ortak gideri Toplu Yapı Yönetim Planı ve Yönetim Bütçesi Çerçevesinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır.
Madde 11 – Sitede merkezi TV yayın sistemi mevcuttur. Dolayısıyla hiçbir binada münferit anten takma uygulaması yapılamaz. Merkezi yayınların dışında bir kanal izlenmek istendiğinde ise bu konudaki taleplerin değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun Yetkisindedir.
Madde 12 – Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince tüm yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Daire sahipleri Tarafından ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz.
Madde 13 – Site içerisinde Yönetim Kurulu tarafından organize edilecek ortak toplantılar dışında, Münferit toplantı ve tören düzenlenmesi Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.
Madde 14 – Bahçe ve balkonlarda barbekü kullanılması ve yakılması yasaktır.
Madde 15 – Balkonların bütün cepheleri herhangi bir şekilde geçici veya kalıcı malzeme kullanılarak kapatılamaz. Bu konudaki önerilerin değerlendirilmesi Toplu Yapı Temsilciler kurulunun yetkisindedir.
Madde 16 – Herhangi bir spor kulübünün şampiyonluğu neticesinde, o kulübün bayrağı veya herhangi Bir sembolü en fazla 15 (on beş) gün süre ile asılı kalabilir.
Madde 17 – Site içerisinde her çeşit silah kullanımı yasaktır.
Madde 18 – Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla dış görünümü bozacak tarzda çamaşır, kilim, halı vb. eşyalar, balkonların demir ve duvarlarına, pencere önlerine veya başka
bölgelere asılamaz ve camlardan sarkıtılamaz. Balkonların sadece dip taraflarında dışarıdan gözükmeyecek şekilde portatif çamaşırlık kullanılabilir.
Madde 19 – Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, Yollar, parklar vb.) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi, ortak yasamın bir parçası olarak görülmelidir.
Madde 20 – Yeşil alanlar üzerinde genel görüntüye ve bütünlüğe ters düşecek ve farklılaşma yaratacak ilave herhangi bir bitki veya ağaç dikilmesi veya sökülmesi yapılamaz. Bu konudaki talepler Site Yönetim Merkezi’ne yapılacaktır.
Madde 21 – Dairelere satılık veya kiralık ilanı ile duyuru ve ticari amaçlı tanıtım dokümanları ve belgeler asılamaz. Satılık veya kiralık daireler ile buna benzer duyurular için Site Yönetim Merkezi’ne Müracaat edilecektir.
Madde 22 – Sitemizde bireysel kombi sistemi mevcut olup doğalgaz kullanılmaktadır. Dolayısıyla Dairelerde soba kurulması ve yakılması yasaktır.
Madde 23 – Dairelerin kiraya verilmesi halinde, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na karşı tüm sorumluluklar Konut hak sahibine aittir.
Madde 24 – Ortak kullanma açık alanlarda ve ortak tesislerde meydana gelen zayiat ve hasarın Tazmini, ilgili kişi/kişilerden talep edilecektir.
Madde 25 – Siteden uzun süreli ayrılışlarda, gerekli tedbirlerin alınması için Site Yönetim Merkezi’ne Bilgi verilmesi gerekmektedir.
Madde 26 – Site içerisine seyyar satıcıların, dilencilerin ve şüpheli şahısların girmesi ve dolaşması Yasaktır.
Madde 27 – Site içerisinde her türlü broşür, el ilanı, afis vb. dokümanların dağıtılması, Yönetim Merkezi’nin onayına tabidir.
Madde 28 – Site dâhilinde yüksek sesle müzik dinlenmesi, klakson çalınması, başkalarını rahatsız edecek düzeyde konumsa yapılması ve bağırılması yasaktır.
Madde 29 – Ortak tesislerde yeni ise başlayan kişiler Site Yönetim Merkezi’ne bildirilmeli ve çalışma Ve tanıtım kartı çıkartılması sağlanmalıdır. işten ayrılan personelin bilgisi ve tanıtım kartları Yönetim Merkezi’ne iade edilecektir.
Madde 30 – Yönetim Kurulu ve site sakinleri için gelen ziyaretçilerin, ilgili kişinin teyidi
alınmadan site İçine girişlerine müsaade edilmeyecektir. Gelen misafirlerin ve tüzel kişilerin
bilgisi mutlaka Site Yönetim Merkezi’ne verilmelidir.
Madde 31 – Çocuklarımızın güvenliği amacıyla 10 yasın altındaki çocukların yanlarında ebeveynleri Veya ebeveynlerin izinleri olmadan site dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Madde 32 – Yönetim Merkezi’nin gerekli güvenlik önlemleri alabilmesi amacıyla; yapılması planlanan Tüm inşaat, tadilat ve tamirat çalışmaları için öncelikle Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Her türlü Çalışma hafta içi 09.00-18.00 ve Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Pazar Günleri hiçbir çalışma yapılamaz.
Madde 33 – Balkonlardan halı, kilim ve çarşaf vb silkelenmesi yasaktır.
Madde 34 – Blokların ortak alanlarına, çevresine, blok girişlerine, çatıya, merdivenlere, yangın Hortumları ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu bölüme ve daire girişlerinin önlerine ve yan Taraflarına ayakkabılık, ayakkabı, terlik, bisiklet, motosiklet, ev eşyası, çocuk arabası vb. eşyalar Kesinlikle bırakılamaz.
Madde 35 – Ortak tesislerin kapalı bölümlerinde ve blokların ortak mahallinde sigara içilmesi yasaktır.
Madde 36 – Sitede oturan kiracılar, evlerini boşaltmadan önce Site Yönetim Merkezi’ne müracaat Ederek “aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur” yazısını alarak siteden ayrılabileceklerdir.
Madde 37 – Daire satın alan veya kiralayan kişilerin siteye girişlerinde sorun yaşanmaması ve Site Bilgisayar Programı Veri Tabanına kayıt yaptırmaları için kiralama veya satış işlemi ile ilgili olarak Site Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Site sakinleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu Tarafından talep edilen bilgileri ikamet etmeye başladıktan sonra en geç üç gün içerisinde yönetim kuruluna vermek zorundadırlar.

Site içinde evcil veya yabani hayvan beslenmesi

Madde 38 – Site sakinleri hiçbir suretle evlerinde veya site bahçesinde evcil veya yabani hayvan besleyemezler. (Kanarya, Muhabbet kuşu, Akvaryum Balığı hariç)
Madde 39 – Kanarya veya Muhabbet kuşu besleyenlerin, kuşlarının sesiyle komşularını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aidatların Ödenmesi, Personelin Görevleri

Aidatların ödenmesi

Madde 40 – Aylık aidatların tespit edilmesi hususları Koruluk Evleri Toplu Yapı Yönetim Planında Detaylandırılmıştır. Aylık aidatlar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararıyla belirlenir. Aidatların Belirlenen usul, tahakkuk eden miktar ve zamanında ödenmesi esastır. Her ayın aidatı, Akbank “Koruluk Evleri Sitesi Toplu Yapı Yönetim Hesabı” adı altında Açılan 91298 numaralı hesaba her ayın en geç 20’sine kadar yatırılmalıdır. Zamanında Ödenmeyen aidatlar için Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetim Planı hükümleri uygulanacaktır. Gecikmiş aidatını kanuni faiz farkı ile birlikte bir (1) ay içinde ödemeyenler için ise Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından icra takibi uygulaması yolu açıktır.
[highlight type=”yellow”]IBAN : TR30 0004 6004 6388 8000 0912 98[/highlight]

Site personelinin görevleri

Madde 41 – Sitedeki idari ve yardımcı personelin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından Belirlenmiş olup Yönetim Merkezi’nde bulunan duyuru panolarında ve internet sitesinde ilan Edilmektedir.
Madde 42 – Site sakinleri, yardımcı personeli hiçbir şekilde özel amaçları için kullanamazlar ve talimat Veremezler. Yardımcı personel doğrudan Site Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla Her türlü istek, şikâyet ve öneri doğrudan Site Müdürü’ne ve Yönetim Merkezi’ne yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal tesisler ve güvenlik

Sosyal tesislerin kullanımı

Madde 43 – Restoran, kafeterya, kır kahvesi ve diğer sosyal tesisler, spor alanları ve ortak alanlarda Kurallara uygun hareket edilmesi ve tesislerin demirbaşlarının korunması esastır.
Madde 44 – Spor aletlerinin bulunduğu spor tesisi, kıs aylarında hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık olacaktır.

Güvenlik

Madde 45 – Güvenlik konusu ayrı bir yönetmelik ile detaylandırılmıştır. Güvenlik görevlilerinin sitemizi Daha iyi koruyabilmeleri ve hizmet verebilmeleri için bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği’ndeki Konulara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

Madde 46 – Toplu Yapı Yönetim Kurulu, bu kurallar dışında gerekli gördüğü hallerde Yönetmelik Hükümlerine ilaveten kural ihdas etmeye ve uygulamaya yetkili ve sorumludur.
Madde 47 – Bu Yönetmelik, onayladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Onu temsilen Yönetim Merkezi tarafından yürütülür.
Madde 48 – Torbalı Koruluk Evleri Site Yönetmeliği, 25/12/2011 tarihinde yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 1. Olağan Genel Kurul toplantısında 48 (kırksekiz) madde olarak oybirliğiyle kabul Edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Site Güvenliği İçin Genel Kurallar

Madde 45 – Güvenlik görevlilerinin sitemizi Daha iyi koruyabilmeleri ve hizmet verebilmeleri için bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği’ndeki Konulara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Madde 1 – Site güvenliği için iki personel tahsis edilecektir. Gerekirse bu sayı yönetim kararıyla artırılacaktır. Güvenlik personeli Sitenin güvenli giriş ve çıkışlarından sorumlu olacaktır. Ayrıca sitenin taşınmaz demirbaşlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından da sorumludur.
Madde 2 – Koruluk Evlerinin üç ayrı girişi bulunmaktadır. Bu girişlerin ikisi kontrolsüz biri kontrollü geçiş içermektedir. Kontrolsüz girişler B ve C Bloklar arasında – A ve D Bloklar arasındaki kapılar sürekli kilitli tutulacaktır. Acil durumlarda (Ambulans, İtfaiye ve Yük araçları) güvenlik görevlisi tarafından kontrollü bir şekilde açılıp kapatılacaktır.
Madde 3 – Site çevresi 11 adet kamerayla 24 saat kayıt ve izlene bilecek donanımda konumlandırılmıştır. Sistemin sıhhatli çalışması için yetkili firmayla periyodik bakım antlaşması yapılacaktır. Sistemi kullanma yetkisi güvenlik personelinde ve site yönetiminde olacaktır. Kayıtlı görüntüler hiçbir şekilde dışarı verilmeyecektir. Sadece Özel durumlarda site yönetimince gerekli makamlara verilecektir.
Madde 4 – Site sakinleri, yardımcı personeli hiçbir şekilde özel amaçları için kullanamazlar ve talimat Veremezler. Yardımcı personel doğrudan Site Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla Her türlü istek, şikâyet ve öneri doğrudan Site Müdürü’ne ve Yönetim Merkezi’ne yapılacaktır.
Madde 5 – Kontrollü geçişin sağlandığı kapıda girişler Kart ile olacaktır. Her daire sahipleri, en az iki karta sahip olmak zorundadır. Deforme olan veya kaybolan kartlar Yönetim müdürlüğünce ücret karşılığı temin edilecektir.
Madde 6 – Güvenlik personelinin, Site sakinlerini tanıması ve gerekli hallerde geçişlerine yardımcı olabileceklerdir. Çocuklarımızın güvenliği açısından 10 yaşından küçüklerin tek başına Site dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Madde 7 – Güvenlik personeli Siteye gelen ziyaretçileri güler yüzle karşılayıp, gidecekleri daireden onay aldıktan sonra yönlendirme yapılacaktır. Bu işlemin çok hızlı yapılıp gelen konukları sıkmamaya özen gösterilecektir.